Nederlandse Luitstichting

De inhoudelijke, organisatorische en financiële realisatie van de Internationale Luitdagen 2018 is in handen van een werkgroep, bestaande uit Ciska Mertens, Harry van der Graaf, René Genis en Paula Quint.

De Nederlandse Luitstichting, in 2013 opgericht om de zakelijke kant van de Internationale Luitdagen te ondersteunen, is hierbij betrokken, met name in de persoon van Hein Krantz.

Omdat enkele subsidie-aanvragen voor de Internationale Luitdagen 2018 nog lopen, staat bij sommige programma-onderdelen vermeld dat zij nog onder voorbehoud zijn.

Wat communicatie en publiciteit betreft wordt de werkgroep ondersteund door Marina La Vos en Wouter Lucassen.

Beleidsplan 2018-2022   Beleidsplan 2013-2017

Balans 31-12-2018 en resultatenrekening 2018

Balans 31-12-2017 en resultatenrekening 2017

Balans 31-12-2016 en resultatenrekening 2016

Jaarrekening 2015

Evaluatie Internationale Luitdagen 2013

Grafisch ontwerp: Studio Auke Triesschijn www.auketriesschijn.nl
Webmaster: Wouter Lucassen wluc@xs4all.nl