Andere activiteiten

VRIJDAG 30 AUGUSTUS


Symposium
“De luit in de Gouden Eeuw”

Instituto Cervantes
09:30-09:45 Opening door Xavier van Damme, directeur Organisatie Oude Muziek
09:45-10:15 Louis Grijp: Psalmzettingen voor luit in de Nederlanden
10:15-10:45 Andreas Schlegel: De luit in de Nederlandse schilderkunst

Academiegebouw, Aula
11.00-12:00 Zomerschool (FOM) Rebekah Ahrendt: huismuziek bij Huijgens
Informatie: www.oudemuziek.nl

Instituto Cervantes
14:15-14:45 Jan Burgers: Leiden als internationale luitstad
14:45-15:45 sessie: Constantijn Huygens en de luit
• Anthony Bailes: Huygens over de luit in zijn brieven
• Matthew Spring: Huygens en Jaques Gautier
• Jaques Boogaart: Huygens als componist
16:15-17:15 sessie: de Goëss luitmanuscripten
• Tim Crawford: de schrijvers van de manuscripten en de praktijk van de luitles
• Rudolf Rasch: Johan van Reede als eigenaar en kopiist
• Jan Burgers: Een Nederlandse luitist in de Goëss manuscripten

€ 20/ € 10 voor vrienden
Registratie voor het symposium kan via www.oudemuziek.nl


Oude Muziekmarkt
12:00- 20:00 Nicolaïkerk met diverse luitbouwers Informatie: www.oudemuziek.nl


Flitslessen
Op verschillende plaatsen en tijden worden korte probeerlessen luit aangeboden. Bv. in de Pandhof, de Doopsgezinde Kerk en de Nicolaikerk.


ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Luitlezingen
(Nederlandse Luitstichting)
Instituto Cervantes
09:00- 09:30 John Griffiths: Encyclopdia of Tablature
09:30-10:00 Greet Schamp: Onbekende tabulaturen in de Gentse Universiteitsbibliotheek
10:00-10:30 Andreas Schlegel: De editie van “Notar B”

Academiegebouw, Aula
11.00-12.00 Zomerschool (FOM) Fred Jacobs: 17e eeuwse luitmuziek rond Constantijn Huygens

Instituto Cervantes
12:10-12:30 Frank Legl en Markus Lutz: De Kremsmünster luitmanuscripten
12:30-12:50 Dan Larsson: stand van zaken in de vervaardiging van darmsnaren

De lezingen zijn gratis toegankelijk. Wel graag vooraf aanmelden. Dit kan via info@luitdagen.nl of bij de informatiestand van de Internationale Luitdagen in de Pandhof.

Oude Muziekmarkt
12:00- 20:00 Nicolaïkerk met diverse luitbouwers en luitverenigingen en hun publicaties
Informatie: www.oudemuziek.nl


Flitslessen

Op verschillende plaatsen en tijden worden korte probeerlessen luit aangeboden. Nadere informatie volgt


Masterclasses
Het is mogelijk om een masterclass te volgen tijdens de luitdagen. De lessen kunnen door luitspelers van alle niveau’s gevolgd worden en zijn toegankelijk voor toehoorders. De masterclasses worden gegeven door Fred Jacobs (zondag) en Christopher Morrongiello (zaterdag en zondag)


10.00-12.30 - Masterclass Christopher Morrongiello (Renaissanceluit). Bij meer belangstelling beide dagen ‘s middags in overleg.
> Kosten € 40,-
> Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
> Inschrijven en informatie: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
(lestijd in overleg)
> Inschrijven tijdens de Luitdagen kan bij de festivalkassa in de Pandhof, of telefonisch via 06-45675085


ZONDAG 1 SEPTEMBER

10:00-12:00 Workshop improvisatie voor luitspelers
Improvisaties op bekende thema’s als Romanesca, Folia en op passimezzi en ciaconna’s. Onder leiding van Pascale Boquet (ILD-Fr)

>Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
>Inschrijving: voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl
>Deelname gratis
>Stemming A 440 Hz

Pascale Boquet is gespecialiseerd in 16e eeuwse luitmuziek. Van haar hand verscheen “50 Renaissance and Baroque Standards”


10:00-12:30 uur - Masterclass door Fred Jacobs (bij meer belangstelling ’s middags in overleg)
> Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
> Kosten € 40
> Inschrijven en informatie: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
(lestijd in overleg)
> Inschrijven tijdens de luitdagen kan bij de festivalkassa in de Pandhof en via 06-45675085


10.00-12.30 - Masterclass Christopher Morrongiello (Renaissanceluit). Bij meer belangstelling beide dagen ‘s middags in overleg.
>Locatie wordt nog bekend gemaakt
> Kosten € 40,-
>Inschrijven en informatie: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl
(lestijd in overleg)
> Inschrijven tijdens de Luitdagen kan bij de festivalkassa in de Pandhof en via 06-45675085


Flitslessen
Op verschillende plaatsen en tijden worden korte probeerlessen luit aangeboden. Nadere informatie volgt