Vrijdag 30 augustus

20:00 (ILD-VS)Venere Lute Quartet - Gail Gillespie, Douglas Freundlich, Christopher Morrongiello en Phillip Rukavina
“Airy Entertainments”, Musical Currents across the North Sea Circa 1600
> Doopsgezinde kerk
> € 16/ € 10


Hoewel er uit de Renaissance vele beschrijvingen zijn van luitensembles, is er relatief weinig consortmuziek voor luit over. Een deel daarvan is terug te vinden in de luitboeken van Thysius en
Emanuel Adriaensen. Naast muziek uit deze bronnen zijn bewerkingen te horen van psalmzettingen van Jan Pieterszoon Sweelinck .