International Days of the Lute
31 August - 2 September 2018
Utrecht, The Netherlands

De succesvolle Internationale Luitdagen van 2013 krijgen een vervolg: het Luitfestival Internationale Luitdagen 2018. Opnieuw een breed opgezet evenement, waarin het publiek - jong en oud - kennis kan maken met de luit en haar plaats in de cultuurgeschiedenis.

Niet alleen voor luitisten maar voor alle geïnteresseerden organiseert de Nederlandse Luit Stichting, afgestemd met het Festival Oude Muziek, de Internationale Luitdagen 2018. Deze al eerder succesvolle formule maakt het mogelijk om tijdens het Festival Oude Muziek evenementen te bezoeken rondom de luit: solo- en ensembleconcerten, lezingen (zie de info over het symposium hieronder), lessen, presentaties van zes buitenlandse luitverenigingen en ook het Europees Luitorkest. Voor het eerst is er ook een forum van spelers, bouwers en snarenmakers over snaren – de verschillende aspecten daarvan (historisch, fysisch, gevoel etc.) houden niet alleen luitisten bezig!

Symposium De luit en het Bourgondische leven
Het is de Nederlandse Luit Stichting gelukt om een zestal belangrijke sprekers samen te brengen voor het luitsymposium, dat onderdeel vormt van de Internationale Luitdagen. Victor Coelho komt vertellen over luitisten in de Bourgondische cultuur, Marc Lewon heeft het over luittechnieken en repertoire, Willem Mook en John Griffith gaan in op de muziek, Michael Lowe belicht enkele aspecten van de luitbouw in deze periode en Crawford Young toont en bespreekt wat we kunnen leren van afbeeldingen uit deze tijd. De presentaties vinden plaats in Tivoli/Vredenburg op 1 september.

Comité van aanbeveling:
Ton Koopman, musicus en emeritus hoogleraar historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk van de oude muziek
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, auteur van onder meer Singing in the brain
Maarten ’t Hart, schrijver en bioloog
Pim Levelt, emeritus hoogleraar psycholinguïstiek, voormalig president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen